سالمندان در کرج ، خانه سالمندان کرج ، سالمند در کرج ، آسایشگاه سالمندان خردمند، مرکز توانبخشی و مراقبت شبانه روزی سالمندان و معلولین در کرج
1395/07/16 15:29

مدل شناختی – رفتاری برای سالمندان

فــصــل ســوم

دکتر رضا باقریان

مقدمه

تدوین برنامه های درمانی برای سالمندان مبتلا به افسردگی به دلیل وجود عوامل مشکل ساز متعدد مربوط به شرایط سالمندی نظیر مشکلات جسمی همراه سالخوردگی ، تغییر نقش ، استرس های بالقوه ناشی از روابط بین نسلی گوناگون می باشند ، می تواند بسیار چالش آور باشد . در روند کار بالینی ( درمان ) سالمندان ، وجود جنبه برخی از باورها و نگرش های رایج درمورد سالخوردگی می تواند روی رفتار درمانگران تاثیر بگذارد .

مثلا باور این که سالمندان مشکلات مشابهی دارند ، می تواند ما را به اشتباه بیاندازد . این مسئله برای مدت های طولانی روش سنتی متخصصان در مواجهه با سالمندان بوده است ( نایت ، 1996 ) . نظام بندی اطلاعات معمولا سبب می شود درمانگر و بیمار بیشتر بر شرایط فردی تمرکز نمایند تا بر مشکلاتی که به طور کلی سالمندان با آنها مواجهند .

درک شیوه های منحصر به فرد مواجهه با استرس برای دستیابی به نتایج موفقیت آمیز در هر گونه درمان روان شناختی ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در حالیکه از نظر بسیاری از درمانگران نظام بندی مسئله ، یک مهارت ارزشمند است . اما غالبا این احساس وجود دارد که نظام بندیهای شفاف می تواند موجب انحراف درمانگران از شنیدن اطلاعات شود که با نظام بندی آنان هماهنگی ندارد ( الیس ، 1997 ، دنمن 1997 ) . معهذا نظام بندی ها ، فرضیاتی هستند که کاربرد بالینی آنها مورد آزمون قرار می گیرد ( پرسون 1993 ، 1991 ، 1989 ) و باعث تسریع درک موضوعات اساسی می شود . اما این مسئله می تواند موجب بهبود نتایج درمانی گردد . در این فصل یک مدل نظام بندی در روان درمانی افراد سالمند ارائه می شود .

اهمیت نظام بندی در شناخت-رفتار-درمانگری سالمندان
ارزیابی برای نظام بندی و درمان

کارگیری نظام بندی برای مواجهه با موانع پیشرفت
چگونه و چه وقت بایستی نظام بندی بیمار مورد بحث قرار گیرد ؟
مدل شناختی در شناخت – رفتار درمانگری با سالمندان
مدل شناختی

گروه سنی و باورهای نسلی
زمینه اجتماعی – فرهنگی
سلامت جسمی
کاربرد این مدل در عمل
نتیجه گیری و خلاصهنظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :