سالمندان در کرج ، خانه سالمندان کرج ، سالمند در کرج ، آسایشگاه سالمندان خردمند، مرکز توانبخشی و مراقبت شبانه روزی سالمندان و معلولین در کرج
1395/09/12 12:11

جهت گیری های آینده و نوآوری ها در عمل

فـصـل چـهـاردهـم

جهت گیری های آینده و نوآوری ها در عمل

دکتر حمید پورشریفی

مقدمه

حال به فصل آخر می رسیم، از کره بلورین سحرآمیز دانش، تنها به بخش اندکی دست یافته ایم که غالباً به طور غیر قابل پیش بینی اتفاق می افتد. اغلب پیش بینی ها به درخشندگی طلای گول زننده به نظر می رسند و این درخشندگی ها زود از بین می روند، گویا که بی ارزش هستند! بنابراین از خوانندگان درخواست عفو می شود و آنها را به این موضوع توجه می دهیم که این افکار توأم با گمانه زنی که تلاش شده است در حکم یک راهنما ارائه شوند با توجه تجارب متنوع و دانش مؤلفان حاضر فراهم شده است.

بخش اندکی از روانشناسی می تواند روشنگر راه طولانی باشد
افزایش کاربرد شناخت - رفتار درمانگری با استفاده از پیری شناسی
استفاده از تکنولوژی اطلاعات در شناخت - رفتار درمانگری
اقلیت های قومی و شناخت - رفتار درمانگری
بازاریابی شناخت - رفتار درمانگری
خلاصه و نتیجه


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :