سالمندان در کرج ، خانه سالمندان کرج ، سالمند در کرج ، آسایشگاه سالمندان خردمند، مرکز توانبخشی و مراقبت شبانه روزی سالمندان و معلولین در کرج
1395/08/10 16:16

بیخوابی و اختلالات خواب

فـصـل نـهـم

بیخوابی و اختلالات خواب

دکتر فریبا زرانی

مقدمه

در این فصل مشکلات خواب در دوران سالمندی مورد بررسی قرار می گیرد . در کار با افراد سالمند ، شیوع شکایت بیماران از مشکلات خواب در جلسات درمان و همچنین تعداد سالمندانی که از داروها برای کمک به خواب استفاده می کنند ، بسیار شگفت آور است .

استفاده از دارو برای کمک به خواب ، در تناقض مستقیم با شواهد تجربی برای درمان موثر مشکلات خواب در افراد سالمند است ، ولی سالمندان برای بیخوابی عمدتا نسخه دارویی دریافت می کنند . در این فصل اطلاعات ویژه ای در مورد استفاده از فنون درمان شناخت – رفتار درمانگری ( CBT ) برای مدیریت موثر خواب ارائه می شود . در این نمونه های ارائه شده به اجمال چگونگی مشکلات خواب در درمان سالمندان مطرح می شود .

اسایشگاه سالمندان در کرج

مشکلات خواب در سالمندان

بیولوژی خواب و تغییرات وابسته به سن

اندازه گیری خواب

درمان های بیخوابی

کارآمدی درمان ها برای رفع بیخوابی سالمندی

بهترین آسایشگاه سالمندان در کرج


شهریه آسایشگاه

شهریه خانه سالمندان


یارانه بهزیستی


زخم بستر

مراقبتهای شبانه روزی

مراقبت در منزل

پرستاری در منزل


آلزایمر

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :