سالمندان در کرج ، خانه سالمندان کرج ، سالمند در کرج ، آسایشگاه سالمندان خردمند، مرکز توانبخشی و مراقبت شبانه روزی سالمندان و معلولین در کرج
1395/08/10 14:15

اضطراب ، نگرانی ، اختلالات سراسیمگی و سالمندان

بـخـش سـوم

شناخت درمانی در موارد ویژه

 

فـصـل هـشـتـم

اضطراب ، نگرانی ، اختلالات

سراسیمگی و  سالمندان

دکتر فریبا زرانی

مقدمه

در این فصل بر شناسایی و درمان اختلالات اضطرابی خصوصا اضطراب فراگیر و هراس از فضای باز در سالمندان تاکید شده است . همچنین ملاحظات درمانی برای درمان افراد سالمندی که علاوه بر علائم اضطراب ، شرایط جسمانی خاصی نیز دارند ، ارائه شده است . اضطراب در اواخر عمر نسبتا شایع است ( لو ، ادالستین و لارکین ، 2001 ، دوبیور و همکاران ، 2000 ، بلیزر ، 1997 ، 1994 ) و برخی از نویسندگان اظهار می کنند که بروز اضطراب منتشر نسبت به افسردگی شایع تر می باشد ( بلیزر ، 1997 ) . همچنین اضطراب عموما با اختلالات افسرده ساز همراهی و همپوشی دارد ( شاب و لنیدن ، 2000 ، پیرسون ، 1997 ، لیندسنی ، 1991 ) . با وجود این که افسردگی و زوال عقل در اواخر زندگی شرایطی را ایجاد می کند که برای بیمار و خانواده او فشار روانی فراوانی به همراه دارد ، لیکن وجود اضطراب و نگرانی نیز فشار روانی قابل توجهی را تحمیل می نماید ( دوبیور و همکاران ، 2000 ، 1999 ، بک و استانلی ، 1997) . اضطراب اواخر زندگی همانند افسردگی اواخر عمر تحت بررسی و مطالعه قرار دارد ( اسمال ، 1997 ) . تحقیقات مربوط به درمان های دارویی و روان شناختی اضطراب در اواخر عمر پراکنده و اندک می باشد ( دادا ، ستی و گراس برک ، 2001 ، استانلی و بک ، 2000 و کینگ و باروکلو ، 1998 ) .

میزان شیوع سراسیمگی ، اضطراب و نگرانی در افراد سالمند

سنجش و اندازه گیری اضطراب در افراد سالمند

درمان اختلالات اضطرابی در دوران سالمندی

شناخت درمانی اضطراب در دوران سالمندی

استفاده از شناخت درمانی برای درمان اضطراب در سالمندان

مدل های شناختی برای اضطراب

مدل های شناختی برای اختلال اضطراب منتشر و نگرانی

کنترل نگرانی در سالمندی ( اواخر عمر )

استفاده از آرام بخشی برای درمان اضطراب در افسردگی

شناسایی احساسات جسمانی همراه با اضطراب

خلاصه اسایشگاه سالمندان در کرج


اسایشگاه سالمندان


بهترین اسایشگاه سالمندان در کرج

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :