سالمندان در کرج ، خانه سالمندان کرج ، سالمند در کرج ، آسایشگاه سالمندان خردمند، مرکز توانبخشی و مراقبت شبانه روزی سالمندان و معلولین در کرج
1395/06/30 17:38

تاثیر رفتار درمانی شناختی بر سالمندان

پاور و همکارانش و بلازر ( 2002 ) به طور جامع به بازنگری درمان های جسمانی و روانی – اجتماعی افسردگی مزمن پرداختند . شاید قابل ملاحظه ترین مرحله تحقیق در این زمینه ، این بود که نتایج قطعی و کافی درباره اثرات مختلف درمان های دارویی و روانی – اجتماعی به طور جداگانه ( اثرات درمان های دارویی به تنهایی و اثرات درمان های روانی – اجتماعی به طور جداگانه) حاصل نشد .
با اطلاعات کمی که از این تحقیقات به دست آمده است ، درمی یابیم که جوانان افسرده به روان درمانی بهتر از دارو درمانی صرف پاسخ می دهند . البته واضح است که ترکیبی از این دو نوع درمان ، بر هر یک از این درمان ها به تنهایی ارجحیت دارد .

جدول 1-2 به طور خلاصه ، یافته های مطالعات فراتحلیلی درباره تاثیر درمان شناختی را در درمان افسردگی مزمن ارائه کرده است .

اسکوجین و مک الریت ( 1994 ) در پاسخ به عقیده اکثریت قریب به اتفاق ( NIH ، 1991 ) که اظهار می داشتند روان درمانی در درمان به افسردگی مزمن عاجز است ، اولین کار فراتحلیلی اثر درمان های روانی – اجتماعی را ارائه کردند .

در سال 1997 عقیده NIH ( لبویتز و دیگران ، 1997 ) به روز شد و بیشتر توجه شان به اطلاعات جدید و مهمی که درباره افسردگی مزمن به دست آمده بود ، جلب شد . لبو و تیز و همکارانش در سال 1997 به این نتیجه رسیدند که دیدگاههای میان فردی و شناختی – رفتاری ، مدارکی دال بر ثمر بخش بودن این نوع درمان ارائه می دهند و بر این درمان های روان شناختی به عنوان گزینه ای درکناردارو درمانی و الکتروشوک تاکید دارند . اسکوجین و مک الریت ( 1994 ) در بررسی درمان های روان شناختی افسردگی مزمن نشان دادند که درمقایسه با درمان نشدن و استفاده از دارونما ، این نوع درمان موفقیت آمیز بوده است . با مرور دقیق نتایج بیشتر تحقیقات ، متوجه می شویم که در اغلب آنها بر درمان شناختی ( CT ) به عنوان درمانی برای افسردگی سالمندان تاکید شده است . کودر ، برداتی و انستی ( 1996 ) اظهار داشتند که شناخت درمانی بدون شک یک روش درمانی موثر برای افسردگی مزمن محسوب می شود . آنجل و ورنی ( 1997 ) در بررسی های بعدی اعلام کردند ، افرادی که تحت درمان قرار گرفته اند ، از 74 درصدی که درمان نشده اند از وضعیت بهتری برخوردارند . نظر بر این است که شناخت درمانی ورفتار درمانی ، موثرترین درمان روان شناختی است . کوجپرس ( 1998 ) اظهار کرد : « میزان تاثیر درمان های روان شناختی بر افسردگی مزمن زیاد و شبیه به میزان تاثیر درمان های ارائه شده از سوی رابینسون ، برمن و نی میر ( 1990 ) برای رده های سنی است . بنابراین درمان های روان شناختی به طور مساوی برای جوانان و سالمندان ثمر بخش است .

جرسون و همکارانش ( 1999 ) با کنار گذاشتن بررسی های فراتحلیلی که فقط به درمان های روانی – اجتماعی یا دارو شناختی توجه می کنند ، به بررسی تاثیر درمان های داروشناختی و روان شناختی در درمان سالمندان افسرده پرداختند و اعلام کردند که درمان های روان شناختی و دارو شناختی ( هر کدام به یک اندازه ) در اختلال افسردگی اصلی موثرند . بررسی ها همجنین نشان داد که هیچ تفاوتی در میزان فرسودگی ( عوارض جانبی ) حاصل از درمان های روان شناختی و دارو شناختی وجود ندارد . طبق نتایج حاصله از بررسی های جرسون و همکارانش ، مداخلات روانشناختی موثر در بیماران سالمند افسرده ، در کنار استفاده از داروهای ضد افسردگی ، شفابخشی بیشتری دارد .نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :