سالمندان در کرج ، خانه سالمندان کرج ، سالمند در کرج ، آسایشگاه سالمندان خردمند، مرکز توانبخشی و مراقبت شبانه روزی سالمندان و معلولین در کرج
1395/06/30 17:34

کار کردن با سالمندان

افسردگی یا اضطراب سالمندی که همزمان از بیماری جسمی نیز رنج  می برد ، با درمان های روان شناختی مانند درمان رفتاری – شناختی قابل تعدیل است .
موریس و موریس ( 1991 ) اعلام کردند ، دلایلی وجود دارد که نشان می دهد مداخلات رفتاری – شناختی ، بویژه در مورد سالمندان ، بسیار موثر است . این دلایل عبارتند از :

·         تمرکز کردن بر « این جا و اکنون » : نیازهای فعلی فرد مشخص می شود و مداخلات درمانی محرک های تنش زا را مورد هدف قرار می دهد .

·         افزایش مهارت ها و عملی کردن آنها : به بیمار راه های ویژه کنترل و اداره محرک های تنش زا آموخته می شود .

·         سازماندهی : ماهیت سازماندهی شده این نوع درمان ، به فرد کمک می کند تا به انجام تکالیف در درون و یا درطی جلسات ، هدایت گردد . هدف تکالیف ارائه شده از سوی این جلسات نیز فائق آمدن فرد بر مشکلات خود است .

·         خود بازنگری : بیمار می آموزد که تغییرات خلق و آسب پذیری های عاطفی ( هیجانی ) خود را تشخیص دهد و توانایی مقابله با مشکلاتش را ارتقا دهد .

·         بعد آموزشی: بیمار رابطه بین افکار ، خلقیات و رفتار خود را در می یابد و تاثیر منفی دوره های افسردگی را بر فعالیت خود و بالعکس می شناسد .

·         جهت دادن اهداف : این مداخلات باورهای نادرست و تصورات قالبی را به چالش می گیرد . به عنوان مثال این باور نادرست که « شما نمی توانید به یک سگ پیر ، شیرین کاریهای جدید بیاموزید »

برای درمان شناختی در مرتبط کردن آن هنگام کار با سالمندان ضروری می باشد . اما این نوع مسائل خاص من هستند که به جای به چالش کشیدن صحت خود مداخلات رفتار درمانی شناختی ، کاربرد بالقوه آن را چالشی می کنند ( ویلکینسون ، 1997 ، کودر ، برودتی و آنستی ، 1996 ، استیور و هامن 1986 ، یوست و دیگران ، 1986 ) . هدف این کتاب ، راهنمایی روان درمانگران رفتاری – شناختی است تا بتوانند هنگام کار با سالمندان دیدگاه خود را تعدیل کنند . تعدیل یا ایجاد تغییراتی در درمان به این معنی است که در یک دیدگاه درمانی ( مثلا رفتاری – شناختی ) ، بتوان با توجه به شرایط ، پیامدهای درمانی مطلوب ایجاد نمود . در حالی که اتخاذ یک روش ثابت ممکن است متخصصان بالینی را با این واقعیت روبه رو کند که روش درمانی منتخب آنها از بعضی از جنبه های مهم ، برای بیماری که می خواهد درمان شود ، مناسب نیست .

درحالی که در درمان شناختی ، تغییر و تعدیل درمان متناسب با تغییرات وابسته به سن مورد نظر است ( لیدلاو ، 2001 ، نایت ، 1991 ، نایت و استیر 1999 ، نایت و مک کالوم ، 1998 ، تامپسون 1996 ، گرانت ، کاسی ، 1996 ) . اما تفاوت های فردی بسیار زیادی ( از نظر سنی ) در این بخش از جمعیت وجود دارد . مشکلات سالمندانی که تحت درمان قرار می گیرند ، منحصر به سالمندی نیست ، هر چند که آنها ممکن است با مشکلات مشابهی روبه رو باشند ( نایت ، 1996 ) . درمان شناختی بر اساس خصوصیت های فردی شکل گرفته است و به تحلیل موقعیت های خاص یک فرد می پردازد . بنا به اظهارات ارون بک ( در مورد ارتباطات شخصی ) ، درمان شناختی بر اساس قاعده « تحول فرد » شکل می گیرد . به عبارت دیگر در درمان شناختی چیزی تحت عنوان درمان شناختی سنتی یا استاندارد ، وجود خارجی ندارد .

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :