بیماری های سالمندان

 • ویروس زیکا چیست ویروس زیکا چیست

  زیکا نوعی ویروس است که توسط عمال ناقل خود که نوع خاصی از پشه است به فرد منتقل می شود. امروزه خطر زیکا بیش از پیش برای مردم قابل لمس است به همین دلیل می بایست روش های پیشگیری از آنرا آموخت. از جمله مستعد ترین مناطق برای ابتلا به زیکا، قاره آمریکا را می توان نام برد. با دکتر سلام همراه باشید.

 • پارگی عضله دو سر بازویی پارگی عضله دو سر بازویی

  ماهیچه های دوسر (بین شانه و آرنج )، دو تاندون متصل کننده (رابط ) برای اتصال استخوان به ماهیچه دارند. یکی از تاندون ها استخوان را به شانه و دیگر تاندون  استخوان را به آرنج متصل می کند. پارگی عضله دو سر بازویی ( تاندون ) آسیبی است که هنگام پارگی عضلات دوسر تاندون آرنج به وجود می  آید .

 • آگنوزیا چیست؟ آگنوزیا چیست؟

  ادراک پریشی ریشه یونانی دارد، « فقدان دانش یا آگاهی». به معنی ناتوانی برای بازشناسی اشیاء است. آگنوزیا یک اختلال کمیاب است که بوسیله یک ناتوانی در بازشناسی و تشخیص دادن اشیاء یا اشخاص، علیرغم داشتن آگاهی از ویژگی های شیء یا شخص، مشخص می شود.

 • بی اختیاری ادراری بی اختیاری ادراری

  بی اختیاری ادراری عبارت از عدم کنترل بر مثانه یا نشت ادرار از مجرای ادراری می باشد. این مشکل ممکن است برای هر کسی پیش آید اما در افراد سالمند بسیار شایع است.

 • سکته مغزی سکته مغزی

  بدلیل استفاده از معاینات جدید که به پیش بینی سکته مغزی یاری می رسانند و نیز درمانهای کنترل کننده فشار خون بالا و عادات خوب نظیر تغذیه مناسب و ورزش که اخیراً در بین جامعه رشد نموده، درصد مرگ و میر ناشی از سکته های مغزی کاهش پیدا کرده است.