اتیسم

  • اختلال طیف اتیسم اختلال طیف اتیسم

    اختلال طیف اتیسم شامل بیماری هایی می شود که قبلا اوتیسم ، اختلال فراگیر تکاملی، و سندرم آسپرگر نامیده می شد. علل بیماری ناشناخته هستند .