التهاب لوزه

  • التهاب لوزه التهاب لوزه

    هر کسی در هر زمانی ممکن است گلو درد بگیرد، و بعضی اوقات لوزه ها در دهانتان می تواند عفونتی شود. ولی، لوزه ها تنها غده آسیب پذیر در دهان شما نیستند. لوزه سوم، که در بالای دهان قرار گرفته است - پشت بینی و در سقف دهان - نیز می تواند عفونی شود. لوزه ی بزرگ و ملتهب - که التهاب لوزه سوم نامیده می شود - می تواند تنفس را سخت کند و باعث عفونت های تنفسی راجعه شود.