بیماری های ریوی

  • بیماری های ریوی بیماری های ریوی

    بیماری های ریوی طیف گسترده ای از اختلالات هستند که می توانند ریه های و مجاری تنفسی را درگیر کنند، گاها یک افزایش حساسیت هستند، همانند که یک بیماری شایع می باشد و یا حتی اختلالات خونریزی دهنده و فیبروز ریوی که مشکلات جدی می باشند، البته بیماری مثل آسم هم نیاز به پیگیری و درمان به موقع دارد.