تحقیقات

  • پژوهشی تازه درباره زوال عقل پژوهشی تازه درباره زوال عقل

    بزرگترین آزمایش پژوهشی روی زوال عقل در جهان که به شکل یک بازی موبایل عرضه شده است، نشان می‌دهد که توانایی جهت‌یابی افراد با افزایش سن کاهش می‌یابد. 

  • کولیت اولسروز کولیت اولسروز

    کولیت اولسروز نوعی بیماری التهابی روده است که تنها بر روی روده ی بزرگ ( کولن و رکتوم) اثر می گذارد.