پژوهش

  • پژوهشی تازه درباره زوال عقل پژوهشی تازه درباره زوال عقل

    بزرگترین آزمایش پژوهشی روی زوال عقل در جهان که به شکل یک بازی موبایل عرضه شده است، نشان می‌دهد که توانایی جهت‌یابی افراد با افزایش سن کاهش می‌یابد. 

  • کولیت اولسروز کولیت اولسروز

    کولیت اولسروز نوعی بیماری التهابی روده است که تنها بر روی روده ی بزرگ ( کولن و رکتوم) اثر می گذارد.

  • جهت گیری های آینده و نوآوری ها در عمل جهت گیری های آینده و نوآوری ها در عمل

    حال به فصل آخر می رسیم، از کره بلورین سحرآمیز دانش، تنها به بخش اندکی دست یافته ایم که غالباً به طور غیر قابل پیش بینی اتفاق می افتد. اغلب پیش بینی ها به درخشندگی طلای گول زننده به نظر می رسند و این درخشندگی ها زود از بین می روند، گویا که بی ارزش هستند .