پوکی استخوان

  • ورزش در پوکی استخوان ورزش در پوکی استخوان

    فردي كه دچار پوكي استخوان است بايد در يك برنامه ورزشي منظم شركت كند: اهمیت ورزش در پوکی استحوان بیشتر از مصرف دارو است. دارو به تنهایی نمی تواند در حد کافی جلوی پیشرفت پوکی استخوان را بگیرد. در یک تقسیم بندی کلی 60 درصد درمان پوکی استخوان ورزش و 40 درصد دارو است.


  • پوکی استخوان شایع‌ترین عارضه استخوانی سالمندان پوکی استخوان شایع‌ترین عارضه استخوانی سالمندان

    عضو هیات علمی بیمارستان شهید مدرس گفت: با توجه به افزایش امید به زندگی و شیوع سالمندی در جامعه جهت گیری سیستم بهداشت و درمان به سمت بیماری‌های دوران سالمندی ضروری به نظر می‌رسد.

  • پوکی استخوان پوکی استخوان

    پوکی استخوان در اثر کاهش مواد معدنی در استخوان ایجاد می شود، این اختلال بیشتر در خانم های یائسه دیده می شود، و با شکستگی های خودبخودی استخوان ها که ممکن است بدون درد باشد، تظاهر می یابد. گاها دیده می شود که حتی با عطسه و سرفه هم ترک خوردگی در استخوان ها ایجاد می شود.